Selguide Inpassning

Inpassning sele

Rätt sele för dig, din häst och ändamålet.

Loksele   - Den allsidiga arbetsselen.  En slittålig sele som kan användas till alla redskap och vagnar. 

Bröstsele - Den lätta och smidiga selen. Anväds till rockard och vagnskörning med draglinor och svängel. En bra bröstsele har lös brösta, däckel                      med hög skakelinfästning, baksele och draglinor. 

Är du osäker på vad som är lämpligt för just dig? Kontakta mig så kan jag hjälpa dig. Jag åker även ut till dig för inpassning, utprovning och mätning på din häst.

Loksele

Lokselen ska ha rätt längd på lokorna för din häst (Se bild för hur du mäter). Med loksele överförs kraften från bogbladen när hästen drar.

Draglädren ska ligga i höjd med 1/3 av bogbladens längd vid "tjulgropen". Draglädrens längd är lättast att avgöra när hästen är i drag, en tumregel är att bärremmen ska ligga jäms med däckelgjorden. Får inte ligga bakom. Draglädret skall ha samma lutning som skackel eller draglina, detta justeras med bärremmen till däckeln. Lokorna ska ligga an med jämt tryck mot bogbladen. Justera med nackremmen och bringremmen för jämn anläggning. Du ska med "svårighet" kunna dra din hand mellan bossa och bogblad.

Däckeln ska ha en stomme som ger frihet åt manken och ryggraden så att den inte klämmer ryggradens muskelfästen.  Fördelaktigt med en bågdäckel som ger full mankfrihet och fördelar tryck från drag i selen jämnt över däckelstaden.

Däckelgjorden spänns närmast hästen och ska hålla däckeln stadigt på plats.

Bukgjorden ska sitta löst ca en hands höjd under magen. Den yttersta av gjordarna som hjälper hästen att bromsa vagnen.

Ryggstycket sitter mellan däckeln och svanskappan och får inte spännas så hårt att däckeln dras bakåt, men inte heller så lite att svanskappan hänger löst under svansroten. En handsbredd ska få plats mellan ryggremmen och korset. 

Bakselen är en viktig del ur säkerhetssynpunkt. Det hjälper hästen att hålla emot vagnen i nerförsbackar och bromsa. Lagom höjd är en handsbredd nedanför bärbensknölarna, där rör sig hästens ben som minst. Den ska sitta så spänd att man får in en handsbredd i mellan när hästen är i dragläge eller står stilla på plan mark. Till loksele rekommenderar jag typen arme' eller den med snedremmar. Båda dessa används utan svanskappa och är smidiga att sela på.

Bröstsele

En bra bröstsele har lös brösta, däckel med hög skakelinfästning, baksele och draglinor. Används till rockard och vagnskörning med draglinor och svängel. Med bröstsele överförs kraften från bringan när hästen drar. Bröstan får inte sitta fast i däckeln vilket innebär att draget kommer att ligga på ryggmusklerna samt ge en "sågande" rörelse i bröstan.

Bröstan bör vara fodrad med mjukt läder eller som inte skaver eller irriterar. Lagom höjd på bröstan är två fingrar över bogspetsen när hästen drar. Vanligtvis sjunker bröstan något när hästen arbetar. Ju högre en brösta kan placeras utan att påverka luftstrupen, desto större bogfrihet får hästen. Bröstans bredd ska vara anpassad för hästen som skall ha den. För en liten ponny är ca 6-7 cm vara lagom, för större ponny ca 7-8 cm för häst är 8-10 cm ofta en bra bredd. Är bröstan för smal, fördelas trycket på för liten yta och är den för bred, kan den trycka på bogspetsarna. Jag rekommenderar ergonomisk brösta som är djupt utskuren för att ge luftrören plats vilket är särskilt viktigt för hästar med lågt ansatt hals.

Däckeln ska ha en stomme som ger frihet åt manken och ryggraden så att den inte klämmer ryggradens muskelfästen. Bukgjorden bör vara minst 5 cm bred för att fördela trycket. Den inre remmen, däckelgjorden, skall dras åt så att däckeln sitter stadigt, men inte lika hårt som en sadelgjord. Den yttre remmen som håller skacklarna på plats skall vara så åtdragen att skacklarna ligger stadigt, men inte så hårt att de dras samman, eller att alla skackelrörelser överförs till hästen. Den får heller inte spännas för löst, då den kan nypa hästen i armbågarna.

Ryggstycket sitter mellan däckeln och svanskappan och får inte spännas så hårt att däckeln dras bakåt, men inte heller så lite att svanskappan hänger löst under svansroten. En handsbredd ska få plats mellan ryggremmen och korset. 

Bakselen är en viktig del ur säkerhetssynpunkt. Det hjälper hästen att hålla emot vagnen i nerförsbackar och bromsa. Lagom höjd är en handsbredd nedanför bärbensknölarna, där rör sig hästens ben som minst. Den ska sitta så spänd att man får in en handsbredd i mellan när hästen är i dragläge eller står stilla på plan mark. Bakselen sitter fast i vagnen med hjälp av skackelremmar.